„Ти не си сертифициран астролог, не може да говориш за астрология и каквото и да е било свързано с нея.“

„Ти не си завършила психология, не може да говориш за психология и каквото и да е било свързано с нея.“

„Ти не си веган, не можеш да говориш за ненасилие над живи същества.“

„Ти нямаш деца, не можеш да говориш за родителство и каквото и да е било свързано с него.“

и тн. you get the gist…

Ако сте чували този аргумент във ваша посока, в насока което и да е качество и характеристика, искам само да ви уведомя, че сте на път да захапете въдица с име „Емоционална манипулация„. Тази реплика е форма на контрол, която мнозина използват, за да отърват собствената си кожа.

Все пак не говорим за – „Ти не си хирург, не можеш да ме оперираш“,
говорим за споделяне на знания и чиста информираност по теми, които са общодостъпни.

И за съжаление, противно на гениалната логика на хората, които използват този аргумент (or should I say – cop-out) аз имам опит в психологията, без да съм психолог и мога да ви кажа с пълна убеденост, че онези, които винаги вадят за довод това са в отбранителна позиция, хванали единствената карта, която прилича на коз, в ръката им. Прилича, защото, да, вие не сте това, което те са, но това е без значение, защото е повече от явно, че след като много професионалисти в областта и хора пасващи на „параметрите“ са на мнението на „този-който-не-може-да-говори-защото-не-е-в-позицията“, въпросът въобще не опира до факти. Цялото нещо е защитен механизъм, породен от бушуващи емоции и вие сте напът да поемете целия товар на чувството за вина в някого. Ако се чувствате много състрадателни и добросъвестни, направете го, но не правите услуга на никого, защото давате позволение на човек да бяга от себе си, чрез вас.

Мисълта на обвиняващия ви в липса на опит всячески ще избягва идеята, че тези с опит, какъвто той претендира, че иска да присъства в събеседника му, за да води разговор, имат сходни на вашите виждания. Тази мисъл се избягва, защото е болезнена валидация, че всъщност може би той е в грешка. Затова се повтаря „Не си… (еди-какво-си), за да знаеш!“ до откат, защото да направиш някой друг проблема, да прехвърлиш отговорността и да държиш фокуса върху него, винаги ще е по-лесно и по-леко на съвестта. Стар трик, който отдавна не бива да ви прави впечатление, камо ли да прово нкира вътрешно съмнение.

По-умни сте от това, не чистете калта по чуждото лице, мислейки си, че е върху вас, само защото „Проблемът навън винаги е проблем вътре“ и всичко е проекция. Тази дОховна тема дори не искам да я подхващам, че е най-удобната карта на безотговорните.

2019 © Ванеса Виденова. 2019. Изработка на сайт – Gopchi Ltd.