Детето си държа в ръце,

милвам нежното ѝ лице.

„Нощта е кратка,

няма страшно,

сърцето силно е.

Плачи на воля,

освободи се,

щом вътре тежко е.

Нощта е кратка,

няма страшно,

пусни се, държа те.

На хоризонта

Слънце иде,

да му помахаме…“

Всичко на правилното място е.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *