Не те виждат, защото очите им гледат, вместо сърцето.
Не те чуват, защото ушите им слушат, вместо детето.
Не те оценяват, защото все мерят, не благодарят.
Не те докосват, защото плуват отгоре, вместо да задълбочат.
Не те поощряват, защото всичко е криво, ти ли не си?
Не те мотивират, защото в нищо няма смисъл, не си ли личи?
Не ти дават надежда, защото тъмно е в тях.
Не ти дължат нищо, защото имат само страх.
Откъде да прелеят топла и сладка любов?
Жаден не си, защото не заслужаваш,
просто другият не е готов.