Политика за поверителност

Общи положения
Във връзка с предоставянето на своите услуги Ванеса Виденова (физ.лице) обработва личните данни на своите клиенти и посетители на уебсайта в съответствие с приложимите закони и правила, и настоящата Политика. С настоящата Политика Ви информираме за видовете данни, които се обработват, за сроковете, целите и начина на тяхното обработване, както и за правата Ви във връзка с това обработване.

Категории лични данни, които обработваме
Използването на Услугите, предоставяни от Ванеса Виденова (физ. лице) е доброволно. Услугите не могат да бъдат предоставяни, без предоставяне на определени лични данни от Вас.

В зависимост от избраната от Вас услуга, някои категории лични данни за задължителни с оглед възможността да Ви бъде предоставена съответната услуга, като например лични данни: име, място, дата и час на раждане; данни за контакт с Вас: телефонен номер, мейл, адрес; финансови и банкови данни: транзакции –  направените от Вас плащанията за закупуване на услуга.

Начин на предоставяне на личните данни
Данните се предоставят от Вас доброволно по имейл или форма за контакт.

Периоди на съхранение на личните данни
Предоставените на DIGITAL MEDIA COMUNICATIONS LTD данни могат да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането Ви за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Обикновено данните се пазят за целия период на ползване на съответната услуга и за срок от до 5 години след прекратяването на ползването ѝ.

Конфиденциалност

При боравенето с лични данни Ванеса Виденова (физ. лице) защитава информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване.

Цели на обработване на личните данни
Ванеса Виденова (физ. лице) обработва личните Ви данни за целите на предоставяне на съответните услуги, когато сте дали изричното си съгласие, когато е задължена по закон, за да ги обработва или, когато е налице легитимен интерес за тяхното обработване.

 • предоставяне на услуги за изготвяне на индивидуален анализ
 • предоставяне на услуги при поръчка на продукт

Вашите права по отношение на обработваните лични данни
Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, Вие имате всички права по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 като например:

 • Право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви
  данни;
 • Право на достъп до обработваните от нас лични данни;
 • Право на коригиране на Вашите лични данни;
 • Право да изисквате изтриването на личните Ви данни;
 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Право да изисквате уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните Ви
  данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на
  обработването;
 • Право на преносимост на личните Ви данни;
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
  обработване;
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни
 • За да упражните някое от изброените по-горе права, моля изпратете кратко съобщение на
  следния имейл адрес: office@saetacademy.com

 Ванеса Виденова (физ. лице) винаги обработва личните Ви данни в съответствие с приложимите закони и правила. Ако все пак смятате, че Вашите права на защита на личните Ви са били нарушени от нас, Вие може да се свържете с нас по всяко време, както и да подадете жалба до надзорен орган: в България надзорният орган е Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Получаване на услуга (разговор с Ванеса Виденова):

 1. Попълвате контактната форма на сайта (в случай, че е отворена) и описвате нуждите и очакванията си обстойно и подробно.
 2. Изпращате попълнената форма, отбелязвайки, че сте наясно с Общите условия за поверителност, както сте и наясно с това, че изпращането на заявка НЕ гарантира получаването ѝ. На база даденото описание (от точка 2), Ванеса установява дали знанията ѝ биха могли да са от полза за вашия конкретен случай. Заявки с недостатъчно информация също няма да получават обратен отговор.
 3. Отговор може да получите в рамките на седмица до повече от месец, в зависимост от заетостта и поетите ангажименти.
 4. Ако бъдете одобрени, ще ви бъде пратено съобщение на електронната поща с повече информация за срещата.
 5. Насрочена вече среща може да се отмени или пренасрочи единствено 24 часа преди уговорения час за консултацията. Ако не сте на линия в диапазона на консултацията (90мин. от стартовия час) срещата не може да бъде пренасрочена, съответно – сумата възвърната. В случай, че все още искате да проведете разговора ще трябва да изпратите нови дати за насрочване на нова консултация, както и да заплатите сумата за нея (с 15% намаление).